สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายนวศิลป์  เป็งงา
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวมธุรดา  ไพบูลย์ผล
 
1. นางสาวรัตนากรณ์  สอนสมฤทธิ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรัญญา  ธนวัฒน์จิรกุล
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  ป้าดีเหนือ