ผลการแข่งขัน ศิลปะ
“ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน