ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 46 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 42 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 38 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน