ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Story Telling ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 71.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 63.8 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 52.6 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 50.2 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน