ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 82.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 42.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  
4 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  
5 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  
6 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  
7 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  
8 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  
9 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  
10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  
11 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน