ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน