ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 87.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 79.6 เงิน 4  
5 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 73.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 73.5 เงิน 5  
7 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน