ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 79 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน