ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 73.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 62.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 60.5 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน