ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 46 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 36 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 34 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 32 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 30 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 14 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 10 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 2 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน