ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน