หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-tak1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

000009 ภาษาต่างประเทศ

1.  000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 2.  000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6
3.  000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 4.  000315 Spelling Bee ม.4-ม.6
5.  000316 Story Telling ม.1-ม.3 6.  000317 Story Telling ม.4-ม.6
7.  000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 8.  000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6
9.  000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 10.  000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
11.  000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 12.  000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
13.  000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 14. 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
15. 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 16.  000616 Impromptu Speech กลุ่มที่ 3 MEP ม.1-ม.3
17.  000617 Impromptu Speech กลุ่มที่ 2 นักเรียนต่างชาติ ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]