หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 101 81 89.01% 7 7.69% 2 2.2% 1 1.1% 91
2 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 106 79 80.61% 10 10.2% 6 6.12% 3 3.06% 98
3 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 95 52 73.24% 13 18.31% 5 7.04% 1 1.41% 71
4 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 85 52 76.47% 12 17.65% 4 5.88% 0 0% 68
5 โรงเรียนโพนงามศึกษา 84 49 72.06% 13 19.12% 4 5.88% 2 2.94% 68
6 โรงเรียนภูดินแดง 94 39 61.9% 15 23.81% 6 9.52% 3 4.76% 63
7 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 65 33 61.11% 10 18.52% 5 9.26% 6 11.11% 54
8 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 56 27 61.36% 9 20.45% 5 11.36% 3 6.82% 44
9 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 40 21 67.74% 3 9.68% 4 12.9% 3 9.68% 31
10 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 27 16 64% 3 12% 4 16% 2 8% 25
11 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 33 15 57.69% 6 23.08% 5 19.23% 0 0% 26
12 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 26 14 58.33% 4 16.67% 3 12.5% 3 12.5% 24
13 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 28 11 57.89% 3 15.79% 4 21.05% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 11 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
15 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 14 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
16 โรงเรียนดงหม้อทอง 8 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]