หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 3-5 ต.ค.2555
-
08.30-16.30
-
2 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 3-5 ต.ค.2555
-
08.30-16.30
-
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
5 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 3-5 ต.ค.2555
-
08.30-16.30
-
6 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com1 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
7 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
8 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
9 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 3-5 ต.ค.2555
-
08.30-16.30
-
10 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 8 ห้อง ห้องปฏิบัติการ com 2 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
11 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 3-5 ต.ค.2555
-
08.30-16.30
-
12 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
13 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
14 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
15 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com4 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
16 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
17 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
18 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
19 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com3 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
20 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com 1 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
21 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
22 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
23 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
24 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
25 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com2 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
26 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
27 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
28 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
29 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com2 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
30 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
31 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
32 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com1 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
33 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ข้างหอประชุมทิศตะวันตก 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
34 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com2 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
35 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com 5 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
36 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com 5 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
37 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com4 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
38 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ com1 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]