หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,122 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121,122 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 , 112 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 , 112 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหน้าอาคาร 1 ทิศตะวันออก 10 ต.ค. 2555 09.30-12.00
-
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวทีหน้าอาคาร 1 ทิศตะวันออก 11 ต.ค. 2555 09.30-12.00
-
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 3-5 ต.ค.2555
-
09.30-16.30
-
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 3-5 ต.ค.2555
-
09.30-16.30
-
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 3-5 ต.ค.2555
-
09.30-16.30
-
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 3-5 ต.ค.2555
-
09.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]