หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 , 212 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 , 212 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 , 216 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 , 216 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 , 218 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 , 218 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 706 10 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาคาร 7 ห้อง 706 11 ต.ค. 2555 09.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]