หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ครั้งที่ ๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]