หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที2 3 ต.ค. 2555 09.00-15.00
-
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 1-3 5 ต.ค. 2555 09.00-15.00
-
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 1-4 5 ต.ค. 2555 09.00-15.00
-
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
-
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 4 ต.ค. 2555 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]