เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ประวัติการจัดงาน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
OBEC AWARDS เล่มที่ ๑
OBEC AWARDS เล่มที่ ๒
OBEC AWARDS เล่มที่ ๓
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
29 ต.ค. 2555
30 ต.ค. 2555
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เปิดให้แก้ไขข้อมูลการแข่งขันในระดับเขต สพม.27
หากมีประเด็นแก้ไขข้อมูล เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระดับเขต
ให้ส่งรายละเอียดมาที่

ครูกฤติยา พลหาญ  โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา
084-9533738  noo_kikz@hotmail.com


ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
082-1072895  kroowaiwai@hotmail.com
 
 
กลุ่ม 3 อัพโหลดข้อมูลเข้าระดับภาคเรียบร้อยแล้ว
สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ระดับภาคอีสานได้ที่เว็บไซต์
http://art62.sillapa.net/sm-esan62/
ดูตัวแทน สพม.27 กลุ่ม 3 คลิก
และหากอยากปรับเปลี่ยนรายชื่อ นักเรียน หรือครูในระดับภาค
ให้รีบเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน
ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password
ตัวเดิมกับระดับเขตแล้วทำการแก้ไขข้อมูล
หรือตรวจสอบข้อมูล หากมีประเด็นปัญหา ให้รีบติดต่อ

ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ เป็นการด่วน
082-1072895 , kroowaiwai@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถดาวน์โหลด
บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน บัตรกรรมการตัดสิน
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
และบัตรประจำตัวผู้ฝึกสอน
... กฤติยา
 
 

รายชื่อกรรมการตัดสิน  ปรับปรุงล่าสุด

  ตารางการแข่งขัน  สถานที่ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
Update!! ล่าสุด 26/10/2555 

  ตารางการแข่งขัน  สถานที่ โรงเรียนโพนทองวิทยายน

รายชื่อคณะกรรมการ การศึกษาพิเศษ  เพิ่มเติม

  ตารางการแข่งขันและ การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม) 
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น

... กฤติยา

 
  กิจกรรมท้องถิ่นแข่งที่โรงเรียนโพนทองวิทยายน เวทีหน้าเสาธง วันที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

การแข่งขัน CMS ให้นักเรียนมาเตรียมระบบจำลอง Server  ก่อนเวลา   แข่งขัน 1 ชั่วโมง

 
  กิจกรรมการค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำเครื่องคอมพิวตอร์พร้อมอุปกรณ์ไปในวันแข่งขัน

- สอบภาคทฤษฎี เวลา 10.00 - 11.00 น. (ห้องคอมพิวเตอร์ 2)
- ภาคปฏิบัติ เวลา 11.30 - 14.00 น. (ห้องคอมพิวเตอร์ 7)


Spec Computer
- CPU ความเร็วอย่างน้อย 1 GHz ขึ้นไป (ไม่เกิน I3)
  แบบ 32 บิต  (x86) หรือ 64 บิต (x64 บิต)
- HDD ไม่จำกัด
- RAM (32 บิต) 1 GB หรือ RAM (64 บิต) 2 GB เท่านั้น
- อุปกรณ์แสดงผล DrirectX 9 พร้อมโปรแกรมควบคุม WDDM 1.0
  หรือสูงกว่า
- Driver ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าแข่งขัน
 
 
เปิดการลงทะเบียนการแข่งขันสำหรับโรงเรียน
11 - 25 ตุลาคม 2555 นี้เท่านั้น
 
 
 
 
 
กลุ่ม 3 ผู้ประสานเรื่อง วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
1. นายสุพจน์ ซาเหลา      ผอ.โรงเรียน โพนทองวิทยายน            08-4786-4670
2. นายจงจัด จันทบ         ผอ.โรงเรียน ม่วงมิตรวิทยาคม             08-1369-1163
3. นายสุรพันธ์ เดชโยธิน  รอง ผอ.โรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา  08-7096-1178
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21-23 พฤษจิกายน 2555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดระยอง วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555
ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555   

อ่านต่อ ...

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:52 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 04:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนทีม 1,161
จำนวนนักเรียน 2,774
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,751
จำนวนกรรมการ 1,401
ครู+นักเรียน 4,525
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,926
ประกาศผลแล้ว 192/312 (61.54%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ