หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 130 102 85.71% 12 10.08% 5 4.2% 0 0% 119
2 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 117 100 89.29% 8 7.14% 4 3.57% 0 0% 112
3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 106 94 94% 4 4% 2 2% 0 0% 100
4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 104 78 83.87% 8 8.6% 6 6.45% 1 1.08% 93
5 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 92 50 63.29% 17 21.52% 11 13.92% 1 1.27% 79
6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 78 47 66.2% 14 19.72% 7 9.86% 3 4.23% 71
7 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 63 30 55.56% 13 24.07% 7 12.96% 4 7.41% 54
8 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 64 29 52.73% 13 23.64% 11 20% 2 3.64% 55
9 โรงเรียนทรายทองวิทยา 57 29 61.7% 7 14.89% 10 21.28% 1 2.13% 47
10 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 60 28 59.57% 7 14.89% 8 17.02% 4 8.51% 47
11 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 51 26 56.52% 5 10.87% 13 28.26% 2 4.35% 46
12 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 54 24 51.06% 7 14.89% 10 21.28% 6 12.77% 47
13 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 46 23 58.97% 8 20.51% 7 17.95% 1 2.56% 39
14 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 38 21 60% 9 25.71% 4 11.43% 1 2.86% 35
15 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 49 20 51.28% 11 28.21% 5 12.82% 3 7.69% 39
16 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 56 17 45.95% 12 32.43% 5 13.51% 3 8.11% 37
17 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 37 17 53.13% 5 15.63% 9 28.13% 1 3.13% 32
18 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 46 15 44.12% 8 23.53% 8 23.53% 3 8.82% 34
19 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 33 15 57.69% 5 19.23% 5 19.23% 1 3.85% 26
20 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 35 13 44.83% 7 24.14% 5 17.24% 4 13.79% 29
21 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 26 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 21 10 50% 4 20% 5 25% 1 5% 20
23 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ 26 6 31.58% 7 36.84% 6 31.58% 0 0% 19
24 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 10 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
25 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 18 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
26 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 24 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
27 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 14 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
28 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 18 3 20% 2 13.33% 5 33.33% 5 33.33% 15
29 โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวุฒิไกร ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 089-2747594
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 kroowaiwai@hotmail.com โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]