หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 211 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 211 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 212 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 212 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีลอย 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีลอย 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวุฒิไกร ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 089-2747594
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 kroowaiwai@hotmail.com โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]