หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 427 29 ต.ค. 2555 08.30-10.00
-
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 427 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413-4 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 4 ชั้น 1 ห้อง 415-6 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
-
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คอม1 29 ต.ค. 2555 08.30-16.00
-
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คอม1 29 ต.ค. 2555 08.30-16.00
-
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 417 29 ต.ค. 2555 08.30-10.00
-
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 417 29 ต.ค. 2555 10.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวุฒิไกร ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 089-2747594
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]