หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีศึกษา 117 94 87.04% 10 9.26% 2 1.85% 2 1.85% 108
2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 86 66 82.5% 6 7.5% 8 10% 0 0% 80
3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 69 49 79.03% 6 9.68% 3 4.84% 4 6.45% 62
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 89 46 65.71% 9 12.86% 6 8.57% 9 12.86% 70
5 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 56 38 69.09% 12 21.82% 2 3.64% 3 5.45% 55
6 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 74 31 51.67% 16 26.67% 7 11.67% 6 10% 60
7 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 53 29 61.7% 7 14.89% 5 10.64% 6 12.77% 47
8 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 52 28 60.87% 10 21.74% 5 10.87% 3 6.52% 46
9 โรงเรียนขัติยะวงษา 50 28 71.79% 4 10.26% 3 7.69% 4 10.26% 39
10 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 47 28 65.12% 3 6.98% 7 16.28% 5 11.63% 43
11 โรงเรียนธงธานี 41 27 72.97% 3 8.11% 4 10.81% 3 8.11% 37
12 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 39 27 75% 3 8.33% 3 8.33% 3 8.33% 36
13 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 48 23 53.49% 9 20.93% 7 16.28% 4 9.3% 43
14 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 55 23 50% 8 17.39% 10 21.74% 5 10.87% 46
15 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 33 23 74.19% 4 12.9% 1 3.23% 3 9.68% 31
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 54 19 41.3% 7 15.22% 11 23.91% 9 19.57% 46
17 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 27 12 48% 6 24% 3 12% 4 16% 25
18 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 28 12 48% 5 20% 5 20% 3 12% 25
19 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 26 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
20 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 44 9 30% 9 30% 7 23.33% 5 16.67% 30
21 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 30 9 39.13% 6 26.09% 5 21.74% 3 13.04% 23
22 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 29 9 37.5% 3 12.5% 6 25% 6 25% 24
23 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 28 8 29.63% 8 29.63% 5 18.52% 6 22.22% 27
24 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 14 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ดูแลระบบ ครูสำราญ ปัญญา ร.ร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 081-965-0635 samran_pan@hotmail.com
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 kroowaiwai@hotmail.com โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]