หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6304 29 ต.ค. 2555 09.00
-
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6305 29 ต.ค. 2555 09.00
-
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 644 29 ต.ค. 2555 09.00
-
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6405 29 ต.ค. 2555 09.00
-
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6406 29 ต.ค. 2555 09.00
-
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6407 29 ต.ค. 2555 09.00
-
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6306 29 ต.ค. 2555 09.00
-
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6307 29 ต.ค. 2555 09.00
-
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6208 29 ต.ค. 2555 09.00
-
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา นนทรี 1 ห้อง นนทรี 1 29 ต.ค. 2555 09.00
-
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา นนทรี 2 ห้อง นนทรี 2 29 ต.ค. 2555 09.00
-
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6206 29 ต.ค. 2555 09.00
-
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6207 29 ต.ค. 2555 09.00
-
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6208 29 ต.ค. 2555 09.00
-
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ห้อง 6208 29 ต.ค. 2555 09.00
-


ดูแลระบบ ครูสำราญ ปัญญา ร.ร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 081-965-0635 samran_pan@hotmail.com
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 kroowaiwai@hotmail.com โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]