หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์สนามเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2555 09.00
-
2 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา เต็นท์สนามอเนกประสงค์ ห้อง เต็นท์สนามอเนกประสงค์ 29 ต.ค. 2555 09.00 09.00
5 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
6 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา เต็นท์สนามเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2555 09.00
-
7 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 5101 29 ต.ค. 2555 09.00
-
8 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา เต็นท์สนามเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2555 09.00
-
9 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
10 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 5101 29 ต.ค. 2555 09.00
-
11 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
12 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00
-
13 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 29 ต.ค. 2555 09.00
-
14 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ห้อง 5101 29 ต.ค. 2555 09.00
-
15 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง หน้าหอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
16 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
17 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ห้อง หอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
18 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 29 ต.ค. 2555 09.00
-
19 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง หน้าหอประชุม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
20 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 5101 29 ต.ค. 2555 09.00
-
21 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารเกษตร 29 ต.ค. 2555 09.00
-
22 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง อาคารเกษตร 29 ต.ค. 2555 09.00
-
23 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
24 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
25 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
26 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 5101 29 ต.ค. 2555 09.00
-
27 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
28 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 5101 29 ต.ค. 2555 09.00
-
29 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
30 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้อง เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
31 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
32 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุมทิศตะวันออก ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 29 ต.ค. 2555 09.00
-
33 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา เต็นท์หน้าอาคารคหกรรม 29 ต.ค. 2555 09.00
-
34 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุมทิศเหนือ ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 29 ต.ค. 2555 09.00
-
35 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 5102 29 ต.ค. 2555 09.00
-
36 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุม ชั้น 2 ห้อง หอประชุมชั้น 2 29 ต.ค. 2555 09.00
-
37 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุมทิศใต้ ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 29 ต.ค. 2555 09.00
-
38 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา ห้อง 5103 29 ต.ค. 2555 09.00
-
39 000620 การประกวดโครงงาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
-
40 000621 การประกวดโครงงาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.6
-
-


ดูแลระบบ ครูสำราญ ปัญญา ร.ร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 081-965-0635 samran_pan@hotmail.com
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 kroowaiwai@hotmail.com โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]