หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1304 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
-
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1306 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
-
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 3303-3304 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
-
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 3305-3306 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
-
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1305 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
-
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม สนามบาสเก็ตบอล เวทีกลางแจ้ง 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
-
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม สนามบาสเก็ตบอล เวทีกลางแจ้ง 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
-
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1205 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
-
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1207 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
-
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1308 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
-
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1303 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
-
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ห้อง 1301 29 ต.ค. 2555 08.30 - 16.30
-


ดูแลระบบ ครูสำราญ ปัญญา ร.ร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 081-965-0635 samran_pan@hotmail.com
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 kroowaiwai@hotmail.com โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]