หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา สวนป่า หน้าอาคารดนตรี ห้อง สวนป่า หน้าอาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 09.00
-
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา สวนป่า หน้าอาคารดนตรี ห้อง สวนป่า หน้าอาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 09.00
-
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้องสภานักเรียน ห้อง ห้องสภานักเรียน 29 ต.ค. 2555 09.00
-
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้องสภานักเรียน ห้อง ห้องสภานักเรียน 29 ต.ค. 2555 09.00
-
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้องโสตฯ ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 09.00
-
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้องโสตฯ ห้อง ห้องโสตฯ 29 ต.ค. 2555 09.00
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้องภาษาไทย ห้อง ห้องภาษาไทย 29 ต.ค. 2555 09.00
-
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา ห้องภาษาไทย ห้อง ห้องภาษาไทย 29 ต.ค. 2555 09.00
-
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ห้อง 135 29 ต.ค. 2555 09.00
-
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ห้อง 136 29 ต.ค. 2555 09.00
-
11 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง 333 29 ต.ค. 2555 09.00
-
12 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง 334 29 ต.ค. 2555 09.00
-
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง 343 29 ต.ค. 2555 09.00
-
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง 344 29 ต.ค. 2555 09.00
-
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง 345 29 ต.ค. 2555 09.00
-
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง 346 29 ต.ค. 2555 09.00
-


ดูแลระบบ ครูสำราญ ปัญญา ร.ร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 081-965-0635 samran_pan@hotmail.com
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 kroowaiwai@hotmail.com โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]