ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 93.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 62.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 55.33 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน