ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 89.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 89.33 ทอง 7  
10 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.33 ทอง 7  
11 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 87 ทอง 15  
18 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 86 ทอง 18  
20 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86 ทอง 18  
21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86 ทอง 18  
22 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86 ทอง 18  
23 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 86 ทอง 18  
24 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86 ทอง 18  
25 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86 ทอง 18  
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 86 ทอง 18  
27 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86 ทอง 18  
28 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 86 ทอง 18  
29 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.67 ทอง 30  
31 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84.67 ทอง 30  
32 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84.67 ทอง 30  
33 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.67 ทอง 30  
34 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.67 ทอง 30  
35 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84.67 ทอง 30  
36 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84.67 ทอง 30  
37 โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.67 ทอง 30  
38 โรงเรียนยางชุมวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.67 ทอง 30  
39 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 84.67 ทอง 30  
40 โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84.67 ทอง 30  
41 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84.67 ทอง 30  
42 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.67 ทอง 30  
43 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.67 ทอง 30  
44 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 84.67 ทอง 30  
45 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84.67 ทอง 30  
46 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84.67 ทอง 30  
47 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84.67 ทอง 30  
48 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81.33 ทอง 48  
49 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 78.67 เงิน 49  
50 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78.33 เงิน 50  
51 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน