ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 97.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 85.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนคิชฌกูฎวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.2 ทอง 7  
9 โรงเรียนแคทรายวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนบางปะหัน สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนอักษรศึกษา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82.8 ทอง 11  
13 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81.6 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.8 ทอง 19  
20 โรงเรียนอุดมวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80.8 ทอง 19  
21 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80.8 ทอง 19  
22 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 80.4 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79.8 เงิน 23  
24 โรงเรียนยางชุมวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79.2 เงิน 24  
25 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทวรักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 79 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 78.6 เงิน 27  
28 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 77.6 เงิน 28  
29 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 77.6 เงิน 28  
30 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71.2 เงิน 31  
32 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 68.6 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68.2 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านค่าย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 68 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 68 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68 ทองแดง 34  
39 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 67.8 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 67.8 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67.4 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67.2 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน