ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 95.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.25 ทอง 4  
6 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 85.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 85.5 ทอง 7  
9 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.5 ทอง 7  
10 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 85.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดคลองสน สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84.75 ทอง 12  
14 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.75 ทอง 12  
15 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.5 ทอง 15  
17 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.5 ทอง 15  
18 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84.5 ทอง 15  
19 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84.5 ทอง 15  
20 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.5 ทอง 15  
21 โรงเรียนคิชฌกูฎวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.25 ทอง 21  
23 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84.25 ทอง 21  
24 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.25 ทอง 21  
25 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.75 ทอง 25  
26 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 83.75 ทอง 25  
27 โรงเรียนเมืองปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.75 ทอง 25  
28 โรงเรียนบางบาล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83.5 ทอง 28  
29 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83.5 ทอง 28  
30 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.5 ทอง 28  
31 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.25 ทอง 31  
32 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83.25 ทอง 31  
33 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.25 ทอง 31  
34 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 83 ทอง 34  
35 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83 ทอง 34  
36 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.75 ทอง 36  
37 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.75 ทอง 36  
38 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.25 ทอง 38  
39 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.25 ทอง 38  
40 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.25 ทอง 38  
41 โรงเรียนบางปะหัน สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82.25 ทอง 38  
42 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.75 ทอง 42  
43 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81.75 ทอง 42  
44 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 81.75 ทอง 42  
45 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81.75 ทอง 42  
46 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81.5 ทอง 46  
47 โรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล” สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 81.25 ทอง 47  
48 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81 ทอง 48  
49 โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.75 ทอง 49  
50 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน