ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86.4 ทอง 7  
9 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 86.2 ทอง 9  
11 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 86.2 ทอง 9  
12 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.2 ทอง 9  
13 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 86 ทอง 13  
16 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 86 ทอง 13  
17 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.8 ทอง 17  
18 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 85.8 ทอง 17  
19 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 85.6 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 85.2 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 85.2 ทอง 20  
22 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.8 ทอง 22  
23 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84.8 ทอง 22  
24 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.6 ทอง 24  
25 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว ฯลฯ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.4 ทอง 25  
26 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.4 ทอง 25  
27 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84.2 ทอง 27  
28 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.2 ทอง 27  
29 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83.4 ทอง 29  
30 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 83.4 ทอง 29  
31 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.4 ทอง 29  
32 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.4 ทอง 29  
33 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.2 ทอง 33  
34 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83 ทอง 34  
35 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82 ทอง 35  
37 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82 ทอง 35  
38 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 81.4 ทอง 38  
39 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81.2 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.2 ทอง 39  
41 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81.2 ทอง 39  
42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80.8 ทอง 42  
43 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.4 ทอง 43  
44 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.2 ทอง 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79.4 เงิน 45  
46 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.8 เงิน 46  
47 โรงเรียนทองเอนวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 74.8 เงิน 47  
48 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72.6 เงิน 48  
49 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 67.4 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65.4 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน