ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 6  
11 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 6  
12 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 6  
13 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง 6  
14 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 6  
15 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 6  
16 โรงเรียนยางรากวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90 ทอง 6  
17 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90 ทอง 6  
18 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 6  
19 โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90 ทอง 6  
20 โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 6  
21 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 6  
22 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 6  
23 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 6  
24 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 6  
25 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 90 ทอง 6  
26 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90 ทอง 6  
27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 6  
28 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 6  
29 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90 ทอง 6  
30 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 6  
31 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 6  
32 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 79 เงิน 32  
33 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 79 เงิน 32  
34 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 79 เงิน 32  
35 โรงเรียนนารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 79 เงิน 32  
36 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 79 เงิน 32  
37 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 79 เงิน 32  
38 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 79 เงิน 32  
39 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 79 เงิน 32  
40 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 79 เงิน 32  
41 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79 เงิน 32  
42 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79 เงิน 32  
43 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 79 เงิน 32  
44 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 79 เงิน 32  
45 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79 เงิน 32  
46 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 79 เงิน 32  
47 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 79 เงิน 32  
48 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 79 เงิน 32  
49 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 79 เงิน 32  
50 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) - -  
51 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) - -  
52 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน