ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 94 ทอง 6  
8 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง 6  
9 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 94 ทอง 6  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง 6  
11 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 93 ทอง 11  
13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 93 ทอง 11  
14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93 ทอง 11  
15 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 93 ทอง 11  
16 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 93 ทอง 11  
17 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 93 ทอง 11  
18 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93 ทอง 11  
19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93 ทอง 11  
20 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 93 ทอง 11  
21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 93 ทอง 11  
22 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 93 ทอง 11  
23 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 93 ทอง 11  
24 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 92 ทอง 24  
25 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 92 ทอง 24  
26 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 92 ทอง 24  
27 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 92 ทอง 24  
28 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง 24  
29 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 92 ทอง 24  
30 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 92 ทอง 24  
31 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 92 ทอง 24  
32 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 92 ทอง 24  
33 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 92 ทอง 24  
34 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 92 ทอง 24  
35 โรงเรียนนารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92 ทอง 24  
36 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 92 ทอง 24  
37 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 92 ทอง 24  
38 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 92 ทอง 24  
39 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92 ทอง 24  
40 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92 ทอง 24  
41 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 92 ทอง 24  
42 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 92 ทอง 24  
43 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 92 ทอง 24  
44 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง 24  
45 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 92 ทอง 24  
46 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 92 ทอง 24  
47 โรงเรียนอุดมวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92 ทอง 24  
48 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92 ทอง 24  
49 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92 ทอง 24  
50 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 92 ทอง 24  
51 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 92 ทอง 24  
52 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน