ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71 เงิน 4  
6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 71 เงิน 4  
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 68 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 68 ทองแดง 8  
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 8  
14 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 68 ทองแดง 8  
15 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 67 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 66 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 66 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 66 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 65 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 64 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 64 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 63 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 27  
31 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 62 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 62 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 62 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 61 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนหนองพลับวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 61 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 59 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 58 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 58 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 57 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 56 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 56 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 53 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนปะตงวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 52 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 52 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 52 เข้าร่วม 44  
47 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 52 เข้าร่วม 44  
48 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 51 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 50 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 50 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 50 เข้าร่วม 49  
52 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน