ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 96.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 89.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.06 ทอง 4  
5 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 87.23 ทอง 5  
6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 86.32 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนนารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.85 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77.81 เงิน 9  
10 โรงเรียนดาราสมุทร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76.9 เงิน 10  
11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 76.89 เงิน 11  
12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 75.99 เงิน 12  
13 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 75.38 เงิน 13  
14 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 75.08 เงิน 14  
15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74.47 เงิน 15  
16 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.56 เงิน 16  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 72.34 เงิน 17  
18 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 70.82 เงิน 18  
19 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 69.3 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68.09 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 67.17 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 66.57 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 65.65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 64.13 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 63.53 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 62.92 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 62.01 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 61.09 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 59.57 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 55.62 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 54.71 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 51.67 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 48.63 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 48.62 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 48.61 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 47.42 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 45.59 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 43.77 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 42.55 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 40.43 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 40.42 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 39.51 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 39.5 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 39.49 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 39.48 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 39.47 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 36.47 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 21.28 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 12.16 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 3.04 เข้าร่วม 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน