ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 70.32 เงิน 4  
5 โรงเรียนกิตติคุณ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 69.99 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนดาราสมุทร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 69.98 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 69.66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 69.32 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 67.66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 67.66 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 67.65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 66.99 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66.32 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 65.99 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 65.99 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 65.32 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.99 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 63.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 62.99 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60.66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนนาชาติแอ็ดเวนติสมิชชัน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 59.66 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 59.65 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 58.66 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 57.99 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 57.66 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 57.65 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 57.33 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 55.66 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 55.33 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 53.99 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 52.99 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 52.33 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวินิตศึกษาฯ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 52.32 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 51.33 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 47.66 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 47.32 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 46.99 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 46.32 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 44.33 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 43.33 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 43.33 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนเขมภัทร์ศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 43 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 42.99 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 42.66 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 42.33 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 41.99 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 41.99 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 40.99 เข้าร่วม 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน