ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93.9 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 86.25 ทอง 5  
7 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.75 ทอง 11  
13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 77.5 เงิน 17  
18 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 76.5 เงิน 19  
20 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 76.25 เงิน 20  
21 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 75.75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75.25 เงิน 23  
24 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74.5 เงิน 25  
26 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 73.5 เงิน 26  
27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73.25 เงิน 27  
28 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 72.63 เงิน 28  
29 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.38 เงิน 29  
30 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 71.25 เงิน 30  
31 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 69.75 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 69.13 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67.75 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 67.5 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 66.75 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 66.13 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 61.38 ทองแดง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน