ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 95.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 93.7 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 93.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 92.9 ทอง 8  
9 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 92.7 ทอง 9  
10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 92.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92.5 ทอง 10  
12 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92.3 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 92.3 ทอง 12  
14 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91.9 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 91.8 ทอง 16  
17 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 91.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.2 ทอง 17  
19 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 91.1 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 91.1 ทอง 19  
21 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 91 ทอง 21  
22 โรงเรียนสุตะบํารุงพิทยาคาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90.8 ทอง 22  
23 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90.68 ทอง 23  
24 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90.5 ทอง 24  
25 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90.4 ทอง 25  
26 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90.3 ทอง 26  
27 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90 ทอง 27  
28 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 89.9 ทอง 28  
29 โรงเรียนประชินนุสรณ์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 89.8 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 89.7 ทอง 30  
31 โรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89.7 ทอง 30  
32 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.4 ทอง 32  
33 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 89.3 ทอง 33  
34 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.2 ทอง 34  
35 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 89.2 ทอง 34  
36 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 88.8 ทอง 37  
38 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.7 ทอง 38  
39 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88.6 ทอง 39  
40 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 88.2 ทอง 40  
41 โรงเรียนสหวิทย์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.8 ทอง 41  
42 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.8 ทอง 41  
43 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 87.6 ทอง 43  
44 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86.8 ทอง 44  
45 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.8 ทอง 44  
46 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.7 ทอง 46  
47 โรงเรียนนันทวิทย์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86.3 ทอง 47  
48 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85.6 ทอง 48  
49 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84.6 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83.7 ทอง 50  
51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 80.6 ทอง 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน