ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 86.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 80.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 79.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76.8 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76.8 เงิน 9  
12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 76.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 74.8 เงิน 14  
15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 74.6 เงิน 15  
16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 73.4 เงิน 16  
17 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 73.2 เงิน 17  
18 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73.2 เงิน 17  
19 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 72.4 เงิน 19  
20 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.6 เงิน 21  
22 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 69.6 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 69.6 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 69.4 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 69 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68.8 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 68.6 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 68.6 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68.6 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 68.2 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 68.2 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68.2 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 67.8 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 67.8 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 67.4 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 67.4 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66.8 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านคาวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65.8 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65.8 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 65.4 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 65.2 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 64.2 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.2 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64.2 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 63.8 ทองแดง 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน