ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 96.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 91.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 91.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 90.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 90.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 89.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 89.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 88.4 ทอง 14  
15 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 88.2 ทอง 15  
16 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 88.2 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.8 ทอง 17  
18 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.6 ทอง 18  
19 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 87.2 ทอง 19  
20 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 87 ทอง 20  
22 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 86.8 ทอง 22  
23 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86.6 ทอง 23  
24 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 86.6 ทอง 23  
25 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 86.6 ทอง 23  
26 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.2 ทอง 26  
27 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85.8 ทอง 27  
28 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.8 ทอง 29  
30 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.6 ทอง 30  
31 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนยางรากวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81.8 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.6 ทอง 34  
35 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 80.8 ทอง 35  
36 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 79 เงิน 36  
37 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 78.6 เงิน 37  
38 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 74.8 เงิน 38  
39 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 67.2 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน