ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนอาษาวิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 86.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนกิตติคุณ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82.34 ทอง 13  
14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76.34 เงิน 15  
16 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.5 เงิน 16  
18 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 75.34 เงิน 18  
19 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 73.66 เงิน 20  
21 โรงเรียนเลิศปัญญา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 73.34 เงิน 21  
22 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 73.33 เงิน 22  
24 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73.33 เงิน 22  
25 โรงเรียนเขมภัทร์ศึกษา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72.66 เงิน 25  
26 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 71.66 เงิน 26  
27 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 67.5 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66.67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65.33 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 64.67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 64.34 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 64.33 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 64.33 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนปากกรานพิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 62.66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 62.66 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 62.34 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 62 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 62 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 61 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนทองเอนวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 60.5 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 60 ทองแดง 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน