ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 88.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88.4 ทอง 10  
12 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 87.8 ทอง 12  
13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 87.8 ทอง 12  
14 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 87.6 ทอง 14  
16 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 86.6 ทอง 16  
17 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 85.6 ทอง 17  
18 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.4 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83.6 ทอง 20  
21 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.8 ทอง 21  
22 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.6 ทอง 22  
23 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82.4 ทอง 23  
24 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.4 ทอง 24  
25 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80.2 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 78.4 เงิน 26  
27 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 75.4 เงิน 28  
29 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 74.2 เงิน 29  
30 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 74 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 71.6 เงิน 32  
33 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71 เงิน 33  
34 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 70.4 เงิน 34  
35 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 60.8 ทองแดง 35  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน