ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 95.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 93.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 92.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 92.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 92.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 91.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 90.9 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 90.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 90.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 90.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนราษฎร์นิยม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 89.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 89.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88.6 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.8 ทอง 18  
19 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 87.8 ทอง 18  
20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 87.4 ทอง 20  
21 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.6 ทอง 22  
23 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 86.6 ทอง 22  
24 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 85.8 ทอง 24  
25 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.6 ทอง 25  
26 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 85.4 ทอง 26  
27 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 85.2 ทอง 27  
28 โรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล” สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84.8 ทอง 29  
30 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 84.8 ทอง 29  
31 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.8 ทอง 29  
32 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.6 ทอง 32  
33 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.4 ทอง 33  
34 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84 ทอง 34  
35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 83.2 ทอง 35  
36 โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.8 ทอง 36  
37 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 82.4 ทอง 37  
38 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82.2 ทอง 38  
39 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 81.4 ทอง 39  
40 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.8 ทอง 40  
41 โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 80.4 ทอง 41  
42 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.4 ทอง 41  
43 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 78.8 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78.2 เงิน 44  
45 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 45  
46 โรงเรียนบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71.6 เงิน 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน