ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 88.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 85.8 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 85.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 84.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 84.2 ทอง 12  
14 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.4 ทอง 16  
18 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83 ทอง 18  
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.6 ทอง 21  
22 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82.2 ทอง 22  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา7 สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.2 ทอง 22  
24 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 82 ทอง 24  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 82 ทอง 24  
27 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81.6 ทอง 27  
28 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.6 ทอง 27  
29 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81.2 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81.2 ทอง 29  
31 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 80.6 ทอง 32  
33 โรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล” สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 80.4 ทอง 33  
34 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80.2 ทอง 34  
35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.2 ทอง 34  
36 โรงเรียนนารีวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 79.8 เงิน 37  
38 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 79.8 เงิน 37  
39 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 79.6 เงิน 39  
40 โรงเรียนสารวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 79.6 เงิน 39  
41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 79.4 เงิน 41  
42 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 79.2 เงิน 42  
43 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 78.8 เงิน 43  
44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 78.6 เงิน 44  
45 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 78.6 เงิน 44  
46 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78.2 เงิน 46  
47 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77.8 เงิน 47  
48 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76.6 เงิน 48  
49 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 72.8 เงิน 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน