ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรุ่งอรุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 85.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวินิตศึกษาฯ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 85.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83.44 ทอง 9  
10 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 77.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 76.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 74.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 73.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 67.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 65.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 64.66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 63.66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 63.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 63.33 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 62.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 55.33 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 51.66 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 51.66 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 47.66 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 46 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 45.33 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 45.33 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 45 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 41.66 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 39.33 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนสุตะบํารุงพิทยาคาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 36.66 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 21.66 เข้าร่วม 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน