ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเสาไห้“วิมลวิทยานุกูล” สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 94.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 92.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 91.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 91.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 89.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 89.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 88 ทอง 14  
16 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 87.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 86.6 ทอง 17  
18 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 85.4 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 85.4 ทอง 19  
21 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85.2 ทอง 21  
22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 84.6 ทอง 23  
24 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84.4 ทอง 24  
25 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 83.8 ทอง 25  
26 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 83.8 ทอง 25  
27 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.6 ทอง 27  
28 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 83.4 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 83.2 ทอง 29  
30 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 82.8 ทอง 31  
32 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.8 ทอง 31  
33 โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.8 ทอง 31  
34 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 82.8 ทอง 31  
35 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว ฯลฯ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.6 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82.6 ทอง 35  
37 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.4 ทอง 37  
38 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.2 ทอง 38  
39 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 82.2 ทอง 38  
40 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 82 ทอง 40  
41 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81.6 ทอง 41  
42 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81.4 ทอง 42  
43 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81.2 ทอง 43  
44 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81.2 ทอง 43  
45 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 81.2 ทอง 43  
46 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81 ทอง 46  
47 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81 ทอง 46  
48 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.6 ทอง 48  
49 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 80.4 ทอง 49  
50 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 79 เงิน 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน