หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000719 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 7 16 12
2 000721 โรงเรียนทองเอนวิทยา 9 49 21
3 000935 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 6 15 10
4 000934 โรงเรียนบางระจันวิทยา 14 40 27
5 000722 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1 3 2
6 000936 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 3 5 4
7 000937 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 7 19 14
8 000720 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 3 3 3
9 001131 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 0 0
10 000718 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" 7 16 14
11 000716 โรงเรียนสิงห์บุรี 81 215 118
12 000723 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 2 6 4
13 000717 โรงเรียนอินทร์บุรี 9 31 17
14 001163 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1 1 1
15 000724 โรงเรียนเทศบาล 4 (รักษ์เมืองสิงห์) 1 2 1
รวม 152 421 248
669

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]