หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000523 โรงเรียนคงคาราม 23 48 29
2 000801 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1 2 1
3 000885 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 4 20 7
4 000521 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 73 212 117
5 001046 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 2 6 2
6 000524 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) 8 43 9
7 000781 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 6 13 9
8 000800 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 16 25 17
9 000522 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 35 170 53
10 001133 โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี 1 1 1
11 000784 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย 2 9 2
12 000803 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ 1 2 2
13 001050 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 2 20 3
รวม 174 571 252
823

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]