หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000863 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 5 15 8
2 000846 โรงเรียนบางบาล 7 29 12
3 000854 โรงเรียนบางปะอิน 7 25 7
4 000853 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 25 55 41
5 000845 โรงเรียนบางไทรวิทยา 15 43 24
6 000859 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 8 22 12
7 000860 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 20 41 34
8 000864 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 16 44 26
9 000862 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 4 9 6
10 000857 โรงเรียนสาคลีวิทยา 3 8 6
11 000855 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 3 8 6
12 000856 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" 40 152 75
รวม 153 451 257
708

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]